05 بهمن 1393

دکتر اولیور شاربروت در گفت و گو با شفقنا: آنچه در حال وقوع است برخورد تمدن ها یا مذاهب نیست...

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) - فرصتی دست داد تا گفت و گویی داشته باشیم با دکتر اولیور شاربروت، استاد مطالعات اسلام و از اعضای هیئت علمی دپارتمان دین شناسی و مطالعات مذهبی دانشگاه چستر در انگلستان. به گزارش شفقنا، دکتر شاربروت مولف چندین کتاب در تاریخ اسلام و منجی گرایی است. او به بررسی ارتباط " عبده" با تصوف در اسلام پرداخته است. همچنین دکتر...

 
 

علمی - سلامت