English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   افغانستان  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

اخبار پیشنهادیحضرت آیت‌الله وحید خراسانی تشریح کرد: چرا صدقه واجب به سادات حرام است؟

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری‌های خبری شیعه) - حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در درس خارج فقه خود بیان کرد: تنها تفاوتی که میان صدقه واجب و صدقه مستحب وجود دارد این است که در صدقه واجب قصد قربت نیاز است، این تفاوت باعث می‌شود که پرداخت صدقه واجب به سادات حرام باشد.به گزارش خبرنگار شفقنا (پایگاه...

ایران

جهان

جهان اسلام

عراق-بحرین

عربستان-قطر

ترکیه-آذربایجان

مصر-سوریه

افغانستان-تاجیکستان

ادیان توحیدی

فقه و حقوق

فرهنگی-اجتماعی

رسانه

اقتصادی

علمی - سلامت

ورزش

ﻧﻆﺮﺳﻨﺠﻲ