English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   افغانستان  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

اخبار پیشنهادیچرا پیامبر (ص) از مردم حلالیت طلبید؟ گفتاری از آیت الله هاشمی رفسنجانی

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -  آیت الله هاشمی رفسنجانی: پیغمبر(ص) بسیارمواظب بودند هیچ حقی از هیچ انسانی در قلمرو حکومتش ضایع نشود، مطالب زیادی در این ارتباط است که چند کتاب می شود ولی اوج آن در آخرین حرکتی بود که پیغمبر(ص) در روزهای آخرعمرشان کردند. شاید تنها چند ساعت از عمر پیامبر(ص) باقی مانده بود که به زحمت به مسجد آمدند و رو کردند به مردم و فرمودند: اگر وعده ای به شما دادم و عمل نکردم الان بگویید.اگر به کسی ستم کردم مطرح کند چرا که من نمی خواهم مطالباتم به آخرت بیفتد   به...

مرجعیت شیعی

ایران

جهان

جهان اسلام

عراق-بحرین

عربستان-قطر

مصر-سوریه

افغانستان-تاجیکستان

ادیان توحیدی

فقه و حقوق

فرهنگی-اجتماعی

رسانه

اقتصادی

علمی - سلامت

ورزش